Realizacje - Zrealizowane

Inwestor:
Gmina Miasta Tarnowa - Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Zagospodarowanie poscaleniowe terenów wokół autostrady A4 w Tarnowie - dzielnica Krzyż

Termin realizacji: 2016 r.

Inwestor:
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zgłobice - rejon ul. Leśnej

Termin realizacji: 2016 r.

Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Roboty budowlane - przejścia pod drogami w technologii przewiertu sterowanego

Termin realizacji: 2016 r.

Inwestor:
PRI POL - AQUA S.A. Warszawa

Nazwa inwestycji:

Kanalizacja sanitarna wraz z odcinkami kanałów w Gliwicach

Data zakończenia : 30.11.2015

Inwestor:
Gmina Chlewiska

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chlewiska

Data zakończenia : 30.06.2015
 

Inwestor:
Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia

Nazwa inwestycji:

Przebudowa sieci kanalizacji opadowej w rejonie osiedla Św. Jana - Murowianka

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
Gmina Bolesław

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Małobadzu części Ujkowa Nowego i Krzykawy w gminie Bolesław

Data zakończenia : 31.03.2015
 

Inwestor:
Gmina Chybie

Nazwa inwestycji:

Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap I zad. 2

Data zakończenia : 30.06.2014
 

 

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice

Data zakończenia : 16.04.2014

 

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Olkusz

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Bukowno i Bolesław - etap I część III

Data zakończenia : 20.02.2014

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Olkusz

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Bukowno oraz gminy Bolesław etap I część V

Data zakończenia : 20.02.2014

Inwestor:
GZGK Mińsk Mazowiecki

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Arynów, Królewiec, Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki

Data zakończenia : 31.10.2013

 

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Olkusz

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Olkusz - część III

Data zakończenia : 19.08.2013 r.

 

 

Inwestor:
Gmina Bodzechów

Nazwa inwestycji:

Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Sudół

Data zakończenia : 30.10.2014
 

Inwestor:
Gmina Bodzechów

Nazwa inwestycji:

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji gminy Bodzechów

Data zakończenia : 31.05.2015

Inwestor:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Kielce

Nazwa inwestycji:

Budowa podłaczeń do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie aglomeracji kiele ckiej

Data zakończenia : 04.10.2014

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Olkusz

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Olkusz - Klucze II W 10

Data zakończenia : 24.10.2014

Inwestor:
Gmina Bodzechów

Nazwa inwestycji:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap II część III zad. 1 - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bo

Data zakończenia : 30.11.2014

 

Program Regionalny , Małopolska , Unia Europejska