Usługi geodezyjne

 

Pracownia geodezyjna powstała jako jednostka obsługująca prace wykonywane przez naszą firmę. Obecnie prowadzimy także obsługę geodezyjną na zlecenie innych przedsiębiorstw jak i osób prywatnych. Prace geodezyjno - kartograficzne wykonujemy przy wykorzystaniu najnowszych technik pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . Zapewniamy skuteczną, kompleksową i terminową realizację zleceń popartą wieloletnim doświadczeniem naszych pracowników.

Asortyment wykonywanych prac: obsługa geodezyjna inwestycji; tyczenia i inwentaryzacje urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych oraz kompleksowa geodezyjna obsługa budowy obiektów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego i innych; pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów; pomiary objętości mas ziemnych; wykonywanie map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych; wykonywanie map do celów prawnych; wznowienia znaków granicznych; podziały i rozgraniczenia nieruchomości;

Dodatkowe zapytania na temat warunków realizacji usług geodezyjnych prosimy przesyłać na adres e-mail

Program Regionalny , Małopolska , Unia Europejska