Wiertnice sterowane poziome

 

Wiertnice poziome sterowane typu WPS przeznaczone są do wykonywania przewiertów pod drogami, nasypami kolejowymi lub innymi budowlami z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia. Posiadane przez nas wiertnice mają zastosowanie przy wykonywaniu rurociągów kanalizacyjnych oraz przyłaczy w zakresie średnic od 100 mm do 400 mm i długości do 50 m.

Stosujemy różne technologie i metody wykonania docelowego rurociągu. Wynikają one z projektu budowlanego, z wielkości średnicy rurociągu, właściwości gruntu, rodzaju zastosowanych rur osłonowych, możliwości wykonania różnych komór początkowych itp. Wiercenie odbywa się w pierwszej fazie za pomocą żerdzi pilotowej a nastepnie wiercenie ślimakiem i przeciskanie rury osłonowej.

Dodatkowe zapytania na temat wiertnic sterowanych poziomych prosimy przesyłać na adres e-mail.

Program Regionalny , Małopolska , Unia Europejska