Dane

 • Nazwa firmy:
  "Wiertar " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Siedziba firmy:
  ul. Krakowska 7
  39-200 Dębica
 • Oznaczenie sądu rejestrowego:
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
 • Numer w krajowym rejestrze sądowym (KRS):
  0000385833 
 • Numer identyfikacji podatkowej:
  871 - 176 -  67 - 00
 • Wysokość kapitału zakładowego:
  10 000,00 zł
 • Kapitał zakładowy w całości wpłacony:

Program Regionalny , Małopolska , Unia Europejska