Dotacja 2011

 
   
Nazwa projektu :    Podniesienie konkurencyjności firmy WIERTAR poprzez zakup nowoczesnych urzadzeń
Nazwa beneficjenta :    WIERTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Żabieńska 10, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 8711766700, KRS: 0000358833.
Nazwa województwa :    małopolskie
Nazwa powiatu :    Dąbrowa Tarnowska.
Nazwa funduszu :    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Nazwa programu operacyjnego:   Małopolski Program Regionalny.
Numer i nazwa działania :    2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Całkowita wartość projektu :    2 543 174,00 zł.
Wartość wkładu Unii Europejskiej :    999 999,99 zł.
Numer umowy o dofinansowanie :    MRPO. 02.01.01-12-8-0209-12-11.
     

 

Program Regionalny , Małopolska , Unia Europejska