Dotacja 2014

     
Nazwa projektu :    Podniesienie konkurencyjności firmy WIERTAR poprzez zróżnicowanie oferty .
Nazwa beneficjenta :    WIERTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Żabieńska 10, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 8711766700, KRS: 0000358833.
Nazwa województwa :    małopolskie
Nazwa powiatu :    Dąbrowa Tarnowska.
Nazwa funduszu :    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Nazwa programu operacyjnego:   Małopolski Program Regionalny.
Numer i nazwa działania :    2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Całkowita wartość projektu :    1 451 4040,00 zł.
Wartość wkładu Unii Europejskiej :     531 0040,00 zł.
Numer umowy o dofinansowanie :    MRPO.02.01.01-12-12-0047-1771-14
     

 

Program Regionalny , Małopolska , Unia Europejska